Prorektor Bente Stallknecht om studietrivsel.mp4

Københavns Universitet
596 views
I efteråret 2019 nedsatte KU en tænketank, som skulle komme med anbefalinger til, hvordan KU kan øge studietrivsel og nedsætte stress blandt studerende på KU.

Tænketanken har lavet 5 anbefalinger og et forslag til en definition af god studietrivsel.

Prorektor Bente Stallknecht har stået i spidsen for tænketanken.