Webinar - Retsstaten under Coronakrisen

Jura
1.078 views
Den 2. april 2020 afholdt Det Juridiske Fakultet et offentligt webinar med en række forskere. Inden for deres forskningsfelt gav forskerne deres perspektiv på de konsekvenser, som COVID-19 giver for vores retsstat.

Forskerne var:

Trine Baumbach, professor i strafferet
Mette Hartlev, professor i sundhedsret
Jens Elo Rytter, professor i menneskerettigheder