Klima-effektive ris

Naturvidenskab
910 views
Ris er den primære energikilde for milliarder af mennesker, især i Asien, og produktionen forventes fortsat at stige. Det meste ris dyrkes i oversvømmede systemer, som danner store mængder drivhusgas, især metan og lattergas. Men hvordan får man fattige småbønder til at bekymre sig om drivhusgasser? Og hvordan får man dem til at dyrke ris på en anden måde?

Foredragsholder: Professor Andreas de Neergaard fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet.