Trædesten til fortiden

Samfundsvidenskab
177 views

Landskabet er fuldt af fortællinger, der er med til at skabe tilknytning til sted. Landmanden Ole fortæller om, hvordan hans familie opdagede en række trædesten i Skalsådalens enge, som vidner om fortids beboelse i området.