Magnetfeltet og betingelser for liv på Mars? Morten Bo Madsen

Niels Bohr Institutet
657 views
Alle indicier peger på, at Jorden og Mars havde næsten ens betingelser for liv da deres alder kun var nogle få hundrede millioner år, og forskerne ved også, at Mars har haft et globalt magnetfelt på mange måder lig det, som Jorden har det i dag, men for ca. 4,2 milliarder år siden skete der noget der gjorde, at kilden til magnetfeltet forsvandt.

Der er dog stadig spor, som gør at vi i dag kan se, at der engang var et betydeligt globalt magnetfelt - og man kan se, at dets forsvinden har ført til at meget af Mars' atmosfære nu er forsvundet, og at planetens overflade er blevet til en tør ørken.

Hvordan har Mars set ud i dens unge år? Hvordan/hvorfor og hvornår er disse ændringer sket?

NASAs Mars 2020 Perseverance rover ekspedition vil måske kunne give os svar på disse spørgsmål. Når prøver fra missionen bliver analyseret i laboratorier på Jorden engang i 30'erne vil vi måske endda kunne få et endegyldigt svar på om der nogensinde har været liv på den røde planet.