Hvad er et vandløbsregulativ? Skikkelse og vandføring

Naturvidenskab
28 views
Hvad er et vandløbsregulativ? Og hvad betyder det, når det er et skikkelsesbestemt eller vandføringsevnebestemt vandløb?