Forvaltningsperspektiver på vandløbsforvaltningen

Naturvidenskab
28 views
Gennemgang af forskellige perspektiver på vandløbsforvaltning i dialog med en vandløbsforvalter.