Museet arbejder hjemme #2 - Algesamlingen

Statens Naturhistoriske Museum
221 views
Museet er lukket, men vi har stadig en masse kultur, vi skal passe på – også levende kulturer. Museet har f.eks. en levende samling af algearter, der løbende skal holdes ved lige.

Vi bruger algesamlingen til at undersøge, hvordan arterne reagerer på ændringer i deres miljø. Vi sammenligner også algerne med andre museers algesamlinger og finder ud af, om arterne ændrer sig over tid. Vandlopper er første led i fødekæden efter algerne, så vi fodrer vores vandloppekultur med alger, så vandlopperne også kan holde sig i live.

Klippet er en del af serien 'Museet arbejder hjemme', hvor vi følger medarbejderne på Statens Naturhistoriske Museum i en tid, hvor museet og store dele af samfundet er lukket ned pga. situationen med coronavirus i Danmark (2020). Find mere indhold på 'Det virtuelle museum': www.snm.ku.dk/det-virtuelle-museum/