Karsten Friis

Samfundsvidenskab
654 views
5. september 2018 CMS, Forsvar, Institut for stats, NATO, Nroge
Karsten Friis (Norsk Utenrikspolitisk Institutt)
Hvordan udfordres Norge af udviklingen i europæisk forsvars- og
sikkerhedspolitik (både EU og NATO)?