Trine Flockhart

Samfundsvidenskab
962 views
Trine Flockhart (Center for War Studies, SDU)
Betyder den forsvars- og sikkerhedspolitiske udvikling i EU, at EU kan erstatte
NATO?