Kandidatuddannelsen i landskabsforvaltning

Naturvidenskab
404 views
Landskabsforvaltning handler om, hvordan vi udvikler landskabet og beskytter natur, miljø og kulturværdier i det åbne land - uden at tilsidesætte menneskers behov for rekreative arealer og erhvervets behov for plads til produktion.