Frank Bill.mp4

Samfundsvidenskab
621 views
Frank Bill præsenterer sine hovedpointer fra sit oplæg ved konferencen ”Dansk forsvar i en Brydningstid”