Paulis eksklusionsprincip

Naturvidenskab
1.631 views
22. marts 2017 foredrag, matematik, science
Bohrs atommodel fra 1913 beskrev atomets elektroner i skaller. Det blev senere forstået af den østrigske fysiker Wolfgang Pauli, at det var en speciel egenskab ved elektroner, der gør, at skallerne kan blive fyldt op.
Hvor vigtigt er det, at elektronerne opfylder Pauliprincippet? Har det kun betydning for strukturen af atomer? Svaret er nej. Hvis ikke elektronerne opfyldte Pauliprincippet, ville intet kunne eksistere.

Foredragsholder: Jan Philip Solovej, professor, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet