Årsfest / Commemoration 2016

Københavns Universitet
1.966 views
18. november 2016
Til Københavns Universitets Årsfest inviterer rektoratet og fakultetsledelserne ledelses- og studenterrepræsentanter fra universitetet samt årets æresdoktorer, doktorer og pristagere. Herudover er repræsentanter fra forskningsråd, fonde, ministerier og andre af universitetets samarbejdspartnere inviteret. I alt er der omkring 700 gæster.

Årsfesten består af en højtidelighed i universitetets festsal på Frue Plads fra kl. 13.45 til 15.30 med efterfølgende receptionsbuffet.

Højtideligheden byder på en række taler samt overrækkelse af Undervisningsprisen, Innovationsprisen og Studiemiljøprisen.

Årets æresdoktorer og doktorer proklameres, og der overrækkes medaljer til de studerende, der har vundet en guld- eller sølvmedalje for deres besvarelse af prisopgaver.

KU-Blæserne og Studenter-sangforeningen, samt en årligt udvalgt kunstner leverer musikalske indslag. I år optræder Cæcilie Norby Duo.