Betina Lamm, Københavns Universitet, Byens Gulv 2016.mp4

Naturvidenskab
287 views
8. februar 2016 byens gulv
Bettina er lektor på Landskabsarkitektur og planlægning, KU-IGN. Hun er uddannet landskabsarkitekt ved Kunstakademiets Arkitektskole i 1996 og har en PhD fra 2003. Hun har siden sin Phd beskæftiget sig med forskning, udvikling og undervisning i samspillet mellem aktiverende installationer, samtidskunst og bevægelse i byens rum samt midlertidige anvendelser af byens restarealer. Hun har bl.a. været medkurator på udstillingen Urban Play i Søndre Havn, Køge 2012 og været en del af EU-projektet SEEDS, der sammen med tyske, hollandske og britiske partnere undersøgte midlertidige byrum som planlægningsredskab. Bettina Lamm karakteriserer selv sin forskningsinteresse som “relationen mellem det byggede miljø og det levede liv i det offentlige uderum”. I 2015 udgav hun sammen Rene Kural og Anne Wagner bogen: “Playable – bevægelsesinstallationer i by- og landskabsrum” der afsøger nye tendenser for aktiverende urbane rum