Peter Stanley, Via Trafik, Byens Gulv 2016.mp4

Naturvidenskab
253 views
8. februar 2016 byens gulv, trafik
Peter Stanley er trafikingeniør og seniorpartner i Via-trafik. Peter Stanley samarbejder med mange tegnestuer om byrumopgaver, hvor trafik og parkering ofte spiller en stor rolle, f.eks. Vesterbrogade, som blev præsenteret på Byens Gulv 2015 af Schønherr. De fleste har oplevet, at krav og retningslinier fra vejreglerne har ændret byrumsprojekter. Hvordan kan man lave trafikplanlægning på byens gulv med normer og byrum som udgangspunkt og stadig opnå en tilfredsstillende kvalitet i byen. Det er ofte opgaven for Via-trafik i samarbejdet om byrumopgaver.