Ellen Braae, Professor på Københavns Universitet, Byens Gulv 2016.mp4

Naturvidenskab
430 views
8. februar 2016 byens gulv
Med udgangspunkt i hendes bogBeauty Redeemed (2015) beretter, professor i landskabsarkitektur, teori og metode, Ellen Braae om forskellige måder at forholde sig til det bestående når gammelt og udtjent skal transformeres til nyt, som det er tilfældet når det udtjente industriområde skal transformeres til nyt boligområde og kulturområde. Hendes arbejde indbefatter analyse af 15 skelsættende europæiske transformationsprojekter fra begyndelsen af 90’erne.. Gennemgangen illustrerer samlet set mange måder hvorpå vi vurderer værdien af et industriområde og hvorpå dette sættes i spil i en efterfølgende udvikling.