Coachingforedrag v/ Susanne Ploug Sørensen 9. april 2015

Naturvidenskab
668 views
Selvet som fokus i coaching – set ud fra Søren Kierkegaard