Tobias Tandrup: "Computerome kan hjælpe mig med at simulere, hvordan enzymer bevæger sig i naturen"

Naturvidenskab
272 views
11. februar 2021
Tobias Tandrup fortæller om, hvordan han bruger Computerome 2.0 i hans arbejde. Computerome er en dansk High Performance Computer, en såkaldt supercomputer, som administreres af Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Læs mere om Computerome 2.0 her:
https://kunet.ku.dk/medarbejderguide/Sider/It/Computerome-2.0.aspx