Tidskapsel - grundstensnedlæggelse ved Mærskbygningen - 2

Sundhedsvidenskab
621 views
Tiden blev kapslet, ved event på Panums byggegrund, hvor Mærsk Bygningen opføres. En studerende donerede et portræt til tidskapslen mens andre donerede tegninger af byggeriet, laboratorieudstyr, postkort, 3D-print, som støbes ind i bygningens fundament. Fremtidens københavnere kan på den måde få et billede af hverdagen på universitetet anno 2013.