Naturressourcer på Københavns Universitet

Naturvidenskab
2.153 views
Johanne læser bacheloruddannelsen i naturressourcer på Københavns Universitet. I filmen her fortæller hun om det faglige indhold og studiemiljøet på uddannelsen.