Retten til sundhed under Coronakrisen

Jura
622 views
Coronakrisen rejser en række spørgsmål om den enkeltes rettigheder i forhold til at blive beskyttet mod smitte, til at blive testet og behandlet, og om samfundets ansvar for at beskytte borgernes ret til sundhed. Professor Mette Hartlev forklarer nødvendigheden af, at balancere mellem forskellige grundlæggende rettigheder, hvis man ikke kan opfylde retten til sundhed uden at gøre indgreb i andre grundlæggende rettigheder.